หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ | 
เป็นเพื่อนกับเราคลิกที่นี่   

หัวข้อเอกสาร : 

 รับสมัครงานย่านปริมลฑลปทุมธานี 7 ตำแหน่ง


ประกาศวันที่ : 12 ต.ค. 2558
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2289 คน  
ที่มา : บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด   

เป็นเพื่อนกับเปิดสอบคลิกที่นี่   

รายละเอียดของข่าวสาร

ฝากข่าวประกาศรับสมัครงานย่านปริมลฑลปทุมธานีครับ
1. พนักงานขาย-ธุรการประสานงานขายต่างประเทศ ด่วนมาก !!
รายละเอียดของงาน
- ดูแลรับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
- ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบงานด้านเอกสารการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด
- ติดต่อประสานงานกับทางท่าเรือ และจัดส่งเอกสารให้กับทางท่าเรือ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   *  จำนวน  2 อัตรา
    คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิงอายุ 25-30 ปี
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  ต้องมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้ดี
  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  รับผิดชอบและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  มีประสบการณ์ในงานด้าน Import - Export อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
99/9 ม.4  ตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี  12000 (ใกล้บริษัทเวิร์คพ้อยท์, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)
คุณจีระศักดิ์  พิลาน้อย โทร : 081-5687417, 02-958-8476-8    Email: advanceseeds.hr@gmail.com


2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ฝ่ายตรวจสอบบัญชีภายใน ด่วนมาก !!
รายละเอียดของงาน
- วิเคราะห์,ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี, ปิดงบการเงิน ฯลฯ
- สถานที่ปฏิบัติงานรังสิต ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
- ตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
   *  จำนวน  1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
-  เพศชาย / หญิง วุฒิการศีกษา ปริญญาตรีหรือโท สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีความรอบคอบ ละเอียดในการทำงาน
- เคยทำงานด้านการตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
99/9 ม.4  ตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี  12000 (ใกล้บริษัทเวิร์คพ้อยท์, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)
คุณจีระศักดิ์  พิลาน้อย โทร : 081-5687417, 02-958-8476-8  Email: advanceseeds.hr@gmail.com

3.   เจ้าหน้าที่บัญชีสินเชื่อและลูกหนี้ ด่วนมาก !!
รายละเอียดของงาน
- ควบคุม วางแผน และดูแลระบบงานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้
- ตรวจสอบใบสำคัญรับ การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
- ติดตามสถานะลูกหนี้ การวางบิล การชำระหนี้ของลูกหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
- ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ เกินกำหนดเวลา
- จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านลูกหนี้ เช่น รายงานลูกหนี้คงเหลือตามอายุ รายงานภาษีขาย รายงานการจ่ายค่าคอมมิชชั่น

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -  เพศหญิง
  - อายุ 23-30 ปีขึ้นไป
 -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
  - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -มี ความรู้และความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์
 -  มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
99/9 ม.4  ตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี  12000 (ใกล้บริษัทเวิร์คพ้อยท์, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)
คุณจีระศักดิ์  พิลาน้อย โทร : 081-5687417, 02-958-8476-8    Email: advanceseeds.hr@gmail.com

4. .  เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (ปทุมธานี) ด่วนมาก !!
รายละเอียดของงาน
 -เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายของบริษัท
**หลายอัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -  เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-  หากมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม VB.NET, SQL Server จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
   - รับผิดชอบและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย


5. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (เชียงใหม่)  ด่วนมาก !!
รายละเอียดของงาน
- เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายของบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน
- ใกล้บิ๊กซี อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
 **หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  หากมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม VB.NET และ Android จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  รับผิดชอบและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณจีระศักดิ์  พิลาน้อย โทร : 081-5687417, 02-958-8476-8    Email: advanceseeds.hr@gmail.com

6 .    นักวิชาการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตราย
- ให้ความรู้และแนะนำเกษตรกร
-  หาพื้นที่การผลิตพืชต่างๆ ตามโควต้าที่ได้รับ

สถานที่ปฏิบัติงาน
**หลายจังหวัด หลายอัตรา**
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย / หญิง ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 -  อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  -  จบปริญญาตรีเกษตรศาสตร์ สาขา พืชสวน พืชไร่ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานส่งเสริม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
7.   เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วนมาก !!
รายละเอียดของงาน
1. วิเคราะห์งานการตลาด
2. มีพื้นฐานหรือจบสาขาที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะรับพิจราณาเป็นพิเศษ
4. ดูแลบริการหลังการขาย
5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 **หลายอัตรา**
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-  เพศชาย ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
  -ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรืออื่น ๆ
  -สามารถใช้ภาษา อังกฤษ อ่าน เขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 - สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-  มีความสามารถพิเศษอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดี

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
99/9 ม.4  ตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี  12000 (ใกล้บริษัทเวิร์คพ้อยท์, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)
คุณจีระศักดิ์  พิลาน้อย โทร : 081-5687417, 02-958-8476-8    Email: advanceseeds.hr@gmail.com

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ prakardsorb.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526